Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΕΚΔΡΟΜΗ

Πρίν 2 μέρες η μαμά μου με έπεισε να πάμε εκδρομή,με το ΚΑΠΗ του χωριού μου.Είχε και νέους ανθρώπους καλέ!!Θα πάμε μου είπε στας Σέρρας.(έτσι λέμε στη Β.Ελλάδα τις Σέρρες)Για να μην τους αφήσω νηστικούς,μαγείρεψα από βραδύς,ετοιμάστηκα,έβαλα και το ξυπνητήρι να χτυπίσει στις 6.30 και έπεσα να κοιμηθώ.Κάποια στιγμή,άνοιξαν μόνα τους τα μάτια μου,και κοιτώντας το ρολόι,είδα ότι έλεγε 6.30.Σηκώθηκα λοιπόν,πλύθηκα ,έφτιαξα καφέ,αν και μου φαινόταν σκοτεινά έξω,και κάθησα να τον πιώ.Κοιτώντας καλύτερα το ρολόι,τι να δω. 4.ΤΩΡΑ; αν κοιμηθώ δεν πρόκειται να ξυπνήσω με τίποτε.έλα όμως που ήθελα να πάω εκδρομή!και έτσι δεν κοιμήθηκα,και τώρα σέρνομαι.Αφού γύρισα από την εκδρομή εννοείται. Χτές η Φωτεινούλα, μου έστειλε μήνυμα, για να τηλεφωνηθούμε.Της τηλεφώνησα λοιπόν,και μου απάντησε μια γλυκιά φωνούλα,ένα γλυκό ,γελαστό,και ευγενέστατο παιδί,αφού ανέχτηκε την φλυαρία μου,και τις αδιάκριτες ερωτήσεις μου.Φωτεινούλα μου,μπορεί να μην συναντηθήκαμε, αλλά να ξέρεις πως σε συμπάθησα πολύ,και σου εύχομαι κούκλα μου να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά σου.Τώρα!φωτογραφίες για όλους,αλλά κυρίως για το Αντιγονάκι.
Εδώ περιμένοντας  το λεωφορείο,για να με πάρει.
Δίπλα μου κάποιοι που αδιαφορούν.
αφού λοιπόν με μάζεψαν και μενα ,--μετά τις πρώτες καλημέρες,γέλια,κτλπ,σταματήσαμε για καφέ στην Ν.Καρβάλη,εκεί που φτιάχνουν τους περίφημους κουραμπιέδες.Φωτό δεν έβγαλα.
Μέσα από μια  καταπράσινη διαδρομή,φτάσαμε σε ένα  γυναικείο μοναστήρι,


Μετά πήγαμε στην λίμνη Κερκίνη,
φάγαμε σε ένα υπέροχο εστιατόριο με θέα τη λίμνη,
νερά,πολλά νερά,
κοιτάξτε χρώμα στα τριαντάφυλλα
ήπιαμε καφέ στην πλατεία των Σερρών,εκεί δεν έχω φωτογραφίες,έπινα καφέ και ξέχασα να βγάλω.
Στο δρόμο του γυρισμού,έβγαζα μέσα από το λεωφορείο.
κάντε κλικ στην παραπάνω φωτο,και διαβάστε επωνυμία μαγαζιού.
Εδώ ,η πανέμορφη Καβάλα.
Ν.Καρβάλη,και στο βάθος η Θάσος,

Η λίμvη δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα κovτά στo χωριό Λιθότoπoς και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Σκoπός της δημιoυργίας της λίμvης ήταv η αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρικώv παρoχώv τoυ Στρυμόvα, η συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και η άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv. Στηv θέση πoυ δημιoυργήθηκε, υπήρχε μία μικρή λίμvη (η λίμvη τoυ Μπoύτκoβoυ) και έλη (μόvιμα και παρoδικά).
Ο υγρότοπος της Κερκίνης έχει πολλαπλή αξία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρέχει ένα μεγάλο αριθμό ευεργετικών υπηρεσιών τόσο στον άνθρωπο όσο και στην άγρια χλωρίδα και πανίδα.
Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv περιβάλλoυv. Από αυτά 137 είδη φωλιάζουν, 134 είδη διαχειμάζουν και 163 είδη χρησιμοποιούν τον υγρότοπο και την ευρύτερη περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό ανάπαυσης και τροφοληψίας κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών ταξιδιών τους. Από το συνολικό αριθμό πουλιών που απαντούν στην περιοχή, 50 είδη περιλαμβάνονται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Πoυλιώv της Ελλάδας.
μου κλείνουν τα μάτια από τη νύστα.αυτά για σήμερα,να είστε όλοι καλά.